Renginiai, parodos, naujienos

 

LIETUVOS KAILINIŲ ŽVĖRELIŲ IR TRIUŠIŲ AUGINTOJŲ DRAUGIJA

(LKŽTAD)  

Įmonės  kodas 191519550

Adresas:  Donelaičio 2, Kaunas

Duomenys apie įmonę yra kaupiami ir saugomi VĮ “Registų centras”

 

LKŽTAD Informuoja, kad 2019 m. kovo  23 d. 11 val. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmuose (Donelaičio g. 2, Kaunas) įvyks  ATASKAITINIS – RINKIMINIS draugijos narių susirinkimas,.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

10-11.00.  Dalyvių registracija;

 11.00 - 11.30. Pirmininko ataskaita ir jos tvirtinimas.

11.30-12.00. Revizoriaus ataskaita. Ataskaitos tvirtinimas.  

12.00- 12.30. Pirmininko rinkimai.

- kandidatų iškėlimas, pasisakymai;

- klausimai pretendentams;

- balsavimas.

12.30- 13.00. Draugijos tarybos narių rinkimai

- kandidatų iškėlimas

- klausimai pretendentams;

- balsavimas.

1300- 13.30. Revizoriaus rinkimai

- kandidatų iškėlimas ir pasisakymai;

- klausimai pretendentams;

- balsavimas.

13.30-14.00. Einamieji klausimai

Gerbiami draugijos nariai. Šių sprendimų priėmimas yra labai svarbus draugijos ateičiai, todėl prašome visus dalyvauti ir pareikšti savo nuomonę  

Draugijos pirmininkas prof. dr.  A. Stimbirys


 

 

2019 m. sausio 19 -20 d. A. Stulginskio universiteto parodų pavijone vyks gyvūnų paroda PET SHOW LIETUVA. Bus demonstruojami veisliniai triušiai, balandžiai, dekoratyviniai paukščiai, papūgos.  Vyks gyvūnų pasirodymai. Ekspoziją papuoš tūkstančiai vaikų piešinių. Vaikams įėjimas nemokamai. Kviečiame atvykti su šeima.


 Lietuvos Kailinių Žvėrelių ir Triušių Augintojų Draugija 2018 m. lapkričio  10 dieną 10-16 val. Smalininkų technologijos  ir verslo mokykloje (Parko g. 8), Smalininkai, Jurbarko raj., rengia LIETUVOS VEISLINIŲ TRIUŠIŲ RUDENS PARODĄ, 2018.

 

Parodoje veislinius triušius pristatys oficialūs Lietuvos triušių veislynai. Lankytojai galės pamatyti ir nusipirkti populiariausių ir ūkiškai naudingiausių veislinių triušių.

Parodos metu vyks seminaras apie triušių ligas.


 


                         

 

                           LIETUVOS VEISLINIŲ TRIUŠIŲ PARODA 2017 

 

Parodos rengėjai:

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmai

Lietuvos kailinių žvėrelių ir triušių augintojų draugija

PARODOS  PROGRAMA

Renginio vieta: Marijampolė P. Armino 92-A

Data: 2017.11.11.

10.00-11.00. Parodos atidarymas;

Įžanginis žodis. Draugijos pirmininkas prof. dr. A. Stimbirys

Sveikinimo žodis LR Žemės ūkio rūmų pirmininkas S. Dimaitis

Sveikinimo žodis. LR Seimo narys dr. K. Mažeika.

Sveikinimo žodis. Kolegijos direktorius dr. V. Viliūnas

Sveikinimo žodis: VGVPT tarnybos direktorius dr. A. Šileika

11.00 – 12.00. Nugalėtojų  apdovanojimai

12.00-14.00. Triušininkystės seminaras.Triušininkystės aktualijos:

12.00- 12.30. Probiotikai triušiams. dr. A. Šimkus

12.30-13.00.Triušių praktiniai  šėrimo ypatumai.  dr. A. Jerašiūnas.

13.00-13.30.Lietuvoje auginamų mėsinių triušių veislių ir linijų produktyvumas  dr. prof. A. Stimbirys/

13.30-14.00. Asmeninė patirtis auginant veislinius triušius. A. Mitrikevičius

        14.00 – 15.00.  Konsultacijos triušininkystės klausimais.

        16. 00.    Parodos uždarymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

 

 

 

 

     Lietuvos veislinių  triušių parodos, vykusios  2014 m. lapkričio 8 d.

APŽVALGA

 

Lietuvos 13-oji triušių veislininkystės pasiekimų paroda įvyko 2014 m lapkričio 8 d. Raseinių technologijos ir verslo mokykloje. Parodoje 86 triušius išstatė 8 veislynai. Dar 10 triušių draugijos nariai   atvežė  įvertinti ekspertui.

 Daugiau kaip pusę eksponuojamų triušių  buvo parduodami ir lankytojai dauguma jų įsigijo.

Paroda buvo gausiai lankoma. Lankytojai atvyko ne tik iš Raseinių krašto, bet ir iš kaimyninių ir tolimesnių  rajonų, tokių kaip: Molėtai, Ukmergė, Kėdainiai, Širvintos, Kaunas, Marijampolė, Klaipėda, Utena, Vilnius, Anykščiai.

Savo apsilankymu parodą pagerbė Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Raseinių rajono savivaldybės,  Veislininkystės priežiūros tarnybos prie ŽŪM atstovai.

Parodos metu buvo organizuotas seminaras ir triušių aukcionas, sukėlęs didelį lankytojų susidomėjimą.  Aukciono metu   surinktas lėšas draugija paskyrė Raseinių vaikų užimtumo centrui.

Parodoje triušius  vertino tarptautinės  kategorijos  teisėjas Josef Blokeš, kuris vertina triušių eksterjerą Vokietijos, Čekijos, Slovakijos, Lenkijos, Latvijos parodose.

Parodoje eksponuoti triušiai buvo įvertinti taip:

5 triušiai įvertinti 96,5 balo

14-96,0 balo

13- 95,5 balo

21-95,0 balo

14-94,5 balo

9-94,0 balo

5-93,5 balo

2-93,0 balo

3 triušiai dėl žymių defektų buvo nevertinti.

Svarbiausią parodos apdovanojimą - Veislinės triušininkystės meistro vardą ir taurę gavo Aloyzas Mitrikevičius, kurio 8 triušiai (dvi Vienos mėlynųjų kolekcijos) surinko didžiausią suminį balų skaičių-767,5.

Taurės už geriausias veislių kolekcijas paskirtos šiems  augintojams:

Belgijos milžinai- 1 kolekcija, įverinta 381 balų (augintojas Vytautas Mažeika)

Didž. šinšila- 5 kolekcija, įvertinta 383,5 balo (Teresė Cikanienė)

Vienos mėlynieji -9 kolekcija, įvertinta 384 balais (Aloyzas Mitrikevičius)

Nauj. Zelandijos Baltieji- 15 kolekcija, įvertinta 381 balų (Teresė Cikaniene)

Kalifornijos- 17 kolekcija, įvertinta 377,5 balo (Artūras Stimbirys)

Kastor-reks- 19 kolekcija, įvertinta 384,5 balo (Artūras Stimbirys)

 

Latvijos triušių augintojų draugijos pereinamoji taurė taurė  "Metų triušis" paskirta Artūro Stimbirio Kastor-reks patelei 3/4428, įvertintai 96,5 balo

Veislių čempionų titulai  ir diplomai buvo įteikti  geriausių veislių atstovams, įvertintiems  96,5 balo: Artūro Stimbirio Kastor-Reks patelė  3/4428, Teresės Cikanienes Didž. Šinsilų patinas L5/235, Aloyzo Mitrikeviciaus Vienos mėlynųjų patelė L4/342.


                                                          
                                                           
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 2013 m. lapkričio 16d. 10 val. Alytuje, Studentų g.  17 vyks Lietuvos veislinių triušių rudens paroda.Parodos programa.
2013 m. rugsėjo mėnesio 13-14 dienomis Panevėžio r. Algirdiškyje, UAB Panevėžio veislininkystė parodų bazėje vyko Tarptautinė veislinių gyvūnų paroda 2013 . Programa.
2013 m. balandžio 13 d. 11 val. Lietuvos respublikos žemės ūkio rūmuose (Donelaičio g. 2, Kaunas) vyko pakartotinis draugijos narių susirinkimas.  Susirinkimo darbotvarkė .
2013 m. kovo 16 d. vyko ataskaitinis-rinkiminis draugijos narių susirinkimas. Po susirinkimo vyko seminaras aktualiais triušininkystės klausimais.  Susirinkimo darbotvarkė .
2012 m. lapkričio 10d. 10 val. Tauragės sporto mokykloje  vyko 20-ties metų jubiliejinė veislinių triušių paroda-pardavimas. Parodos metu vyko seminaras triušių auginimo klausimais.
2012 m. kovo 24 d. 11 val. Lietuvos respublikos žemės ūkio rūmuose  vyko ataskaitinis draugijos narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė .
2011 m. lapkričio 12 d. Utenoje vyko "Lietuvos veislinių triušių rudens paroda 2011", jos metu vyko parodomieji eksponatų pristatymai, seminaras bei konsultuojami triušių augintojai.
2011 m. rugsėjo 16 17 dienomis Algirdiškyse, Panevėžio r. vyko veislinių gyvūnų paroda-mugė (aukcionas). Parodoje buvo demonstruojami ir parduodami veisliniai triušiai.
2011 m. liepos 30 d. Kauno raj., Vilkijos sen., Zalensų sodyboje, Dubysos slėnyjevyko antrasis Lietuvos kailinių žvėrelių ir triušių augintojų vasaros susitikimas.
2011 m. birželio 3 d. Veterinarijos akademijoje vyko 8 valandų trukmės mokymo kursai "Triušininkystės verslo organizavimas". Mokymo kursų programa.
2011 m. balandžio 9 d. Triušių paroda Latvijoje.
2011 m. kovo 26 d. 11 val. Lietuvos respublikos žemės ūkio rūmuose vyko ataskaitinis draugijos narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė.
2010 m. liepos 17 d. vyko pirmasis kailinių žvėrelių ir triušių augintojų draugijos narių vasaros susitikimas.
2008 m. balandžio 25-26 d. Vyko paroda-seminaras "Veislinės triušininkystės vystymo aktualijos".

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Lietuvos kailinių žvėrelių ir triušių augintojų draugija © 2014